Tüm Eş anlamlılar: NÜMAYIŞ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı nümayiş

nümayiş isim, eskimiş - Nedir?

  1. Gösteri
    • "(Darülfünun gençleri İstanbul'da büyük bir nümayiş yapmışlardı.)" (F. R. Atay)
  2. Gösteriş
    • "(Sizden çok emin olduğum için hiçbir nümayiş beklemem ve istemem.)" (P. Safa)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır