Tüm Eş anlamlılar: ISMARLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı ismarlamak

 • sipariş etmek
 • havale etmek
 • yüz etmek

ismarlamak (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir şeyin yapılmasını veya getirilmesini, bu işlerle uğraşan birine söylemek, sipariş etmek
  • "(Elbise için kumaş ısmarladım.)" (M. Yesarî)
 2. Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
  • "(Siz bana bir konyak daha ısmarlayın.)" (M. Ş. Esendal)
 3. Kendi için bir şey alınmasını başkasına söylemek.
 4. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir şeyin, bir kimsenin bakılmasını, korunmasını birine veya birinin gözetilmesine bırakmak, emanet etmek.
 5. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir işin yapılmasını, bırakılmasını veya o işten vazgeçilmesini söylemek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır