Tüm Eş anlamlılar: AKTARMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı aktarmak

aktarmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir şeyi bir yerden, bir kaptan başka bir yere veya kaba geçirmek.
 2. Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek.
 3. Bir dilden başka bir dile çevirmek, tercüme etmek.
 4. Bir lehçeyi başka bir lehçeye uyarlamak.
 5. Toprağı altı üstüne gelecek biçimde iyice bellemek.
 6. İletmek, bildirmek
  • "(Derdini size aktarıp arınmış, sizi zehirleyip bırakmıştır.)" (H. Taner)
 7. Bir tekniğe göre biçimlendirmek, uyarlamak.
 8. Bir kitabı, genellikle Kur'an'ı başından sonuna kadar okumak.
 9. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Çatı kiremitlerinin kırık ve bozuk olanlarının yerlerine sağlamlarını koymak.
 10. [edebiyat] Alıntılamak
  • "(Onun yerine Salah Birsel'in bir şiirini aktaracağız.)" (S. Birsel)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır