Tüm Eş anlamlılar: FIRLATMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı fırlatmak

fırlatmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Hızla atmak, bulunduğu yerden dışarı atmak
    • "(Ali Rıza balıkçılara doğru bir taş fırlattı.)" (S. F. Abasıyanık)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır