Tüm Eş anlamlılar: DOĞRULTMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı doğrultmak

doğrultmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Doğrulmasını sağlamak, doğru duruma getirmek
    • "(Aralarında bellerini doğrultamayacak kadar yaşlıları da vardı.)" (T. Buğra)
  2. Düzeltmek.
  3. Yöneltmek.
  4. [halk ağzında] Yön bulmak.
  5. [halk ağzında] Para sağlamak, kazanmak
    • "(Bütçemizi doğrultur, pansiyoner olmaktan vazgeçeriz.)" (A. İlhan)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır