Tüm Eş anlamlılar: BAĞIŞLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı bağışlamak

bağışlamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir mal veya hakkı karşılık beklemeden birine vermek, teberru etmek.
  2. Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
    • "(Çocuk elindeki çiçek demetini kumandanın ayağı altına atarak: -Babamı bağışlayınız diyordu.)" (F. R. Atay)
  3. Görevden çekmek, almak.
  4. Deyimlerde "Tanrı esirgesin, ayırmasın" anlamlarında kullanılan bir söz.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır