Tüm Eş anlamlılar: YATIŞTIRMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yatıştırmak

yatıştırmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir kargaşayı, ayaklanmayı bastırmak.
  2. Ölçülü, ılımlı, sakin davranmasını sağlamak, sakinleştirmek
    • "(O, tombul tombul iyimserliği ile beni yatıştırmak istedi.)" (Y. Z. Ortaç)
  3. Yumuşatmak, razı etmek
    • "(Arkadaşları yatıştırmak için o toplantıda bulunanlar akşam yemeğine de alıkonulmuşlardı.)" (M. Ş. Esendal)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır