Tüm Eş anlamlılar: BULAŞMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı bulaşmak

bulaşmak (nesne almayan fiil) - Nedir?

  1. Bir nesne, üzerine sürülen bir şey yüzünden kirlenmek.
  2. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] İstenilmeyen bir madde bir şeye sürülmek
    • "(Yüzüne gözüne yer yer kepek bulaşmıştı.)" (S. F. Abasıyanık)
  3. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Hastalık geçmek, sirayet etmek.
  4. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Çatmak, sataşmak, tedirgin etmek
    • "(Atiye'nin ters ters yüzüne bakmasına aldırmadan yerde bir dirseğinin üstüne uzanmış keyifle yatan Seyit'e bulaştı.)" (L. Tekin)
  5. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] İstemeden veya rastlantı sonucu bir işe karışmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır