Tüm Eş anlamlılar: ARDILMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı ardılmak

ardılmak (-e durum ekiyle kullanılan fiil), halk ağzında - Nedir?

  1. Birisinin sırtına asılmak.
  2. Sataşmak, çatmak.
  3. [mecaz] Musallat olmak, asılmak, takılmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır