Tüm Eş anlamlılar: SATAŞMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sataşmak

sataşmak (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir kimseyi rahatsız edecek davranışta bulunmak, musallat olmak
    • "(Edepsiz bir sarhoş, eskiden tanıdığı bir kadına sataşıyor.)" (N. Cumalı)
  2. Sarkıntılık etmek
    • "(Ne münasebet gider de komşunun hizmetçi kızına sataşırsın?)" (M. Ş. Esendal)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır