Tüm Eş anlamlılar: SIRAYET

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sirayet

sirayet isim - Nedir?

  1. Hastalık başkalarına geçme, bulaşma
    • "(Yapılan muayene neticesinde, hastalığın kimseye sirayetine meydan verilmeyecektir.)" (S. F. Abasıyanık)
  2. [mecaz] Yayılma, dağılma
    • "(Vehbi'nin bu şüphesi büyüklere sirayete başladı, çocuk bu fırtınada başka köye gitmiş olamaz.)" (R. N. Güntekin)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır