Tüm Eş anlamlılar: DAVRANMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı davranmak

davranmak (nesne almayan fiil) - Nedir?

  1. Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak
    • "(Hiç gerekmezken dönüyor ve onu yeni görmüş gibi davranıyor.)" (T. Buğra)
  2. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir şeye el atmak, girişmek
    • "(Polisi görünce kaçmaya davrandılar.)" (H. Taner)
  3. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak
    • "(Kalbine bu üzüntü düşünce duramadı, ayağa kalkıp gitmeye davrandı.)" (R. H. Karay)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır