Tüm Eş anlamlılar: EKLENMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı eklenmek

eklenmek (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Ekleme işi yapılmak
    • "(Yorgun vücuduna bir de bugünün ağırlığı eklenince hâlsizliği büsbütün artmıştı.)" (H. Taner)
  2. [(nesne almayan fiil)] Ekle tamamlanmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır