Tüm Eş anlamlılar: ÇELMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı çelmek

çelmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Ayak uzatarak birisini düşürmek.
  2. Yolundan çevirmek, engel olmak, engellemek
    • "(En tutulmaz penaltıları çeler ama bazen de bakarsın, bacak arasında en olmayacak golleri yerdi.)" (H. Taner)
  3. Örtü vb.ni örtünüp iki ucunu bağlamak.
  4. Bir şeyin kenarını verev veya çapraz kesmek, çalmak.
  5. Topa gidiş yönünü değiştirecek biçimde vurmak.
  6. [mecaz] Kendi yanına çekmek, beğenisini, sevgisini kazanmak.
  7. [mecaz] Düşünce ve davranış birbirini tutmamak, birbirine ters düşmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır