Tüm Eş anlamlılar: SINIR

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sınır

sınır isim, anatomi - Nedir?

  1. Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
    • "(Koket ruhu artık yüzünün sinirlerini idare etmiyordu.)" (R. N. Güntekin)
  2. Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik.
  3. Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği
    • "(Tren kalktıktan biraz sonra sinirlerdeki gerginlik geçer.)" (R. N. Güntekin)
  4. [sıfat] Hoşa gitmeyen, can sıkan.
  5. [halk ağzında] Kas kirişi ve zarı.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır