Tüm Eş anlamlılar: ÜRKEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

ürkek sıfat - Nedir?

  1. Çok ürken, korkuya çabuk kapılan
    • "(Burasını yaramaz çocukların kapatıldığı ceza hücresi sandığım için ürkerek geri çekiliyorum.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  2. Çekingen
    • "(Kız, benzi uçmuş, yarı ürkek, yarı yalvarışlı gülümsüyordu ona.)" (T. Buğra)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır