Tüm Eş anlamlılar: SINIRLI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sinirli

sinirli sıfat - Nedir?

  1. İçinde sinir bulunan.
  2. Kolayca ve çabuk sinirlenen, asabi
    • "(İskele memuru, zayıf, kuru, sinirli bir adamdı.)" (S. F. Abasıyanık)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır