Tüm Eş anlamlılar: DERE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dere

dere isim, coğrafya - Nedir?

  1. Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu.
  2. Bu akarsuyun yatağı.
  3. [coğrafya] İki dağ arasındaki uzun çukur.
  4. [coğrafya] Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır