Tüm Eş anlamlılar: AKIN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

akın isim - Nedir?

  1. Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
    • "(Ada'yı bir rençper akını doldurmuştu.)" (S. F. Abasıyanık)
  2. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın
    • "(Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!)" (Y. K. Beyatlı)
  3. [spor] Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum.
  4. [spor] Kazak-Kırgız Türklerinin saz şairlerine verdiği ad.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır