Tüm Eş anlamlılar: SEĞIRDIM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı seğirdim

seğirdim isim, spor - Nedir?

  1. Yaya koşusu.
  2. [denizcilik] Top atıldığında kundağın geri tepmesi.
  3. [denizcilik] Değirmene su veren oluğun eğimi.
  4. [tarih] Yeniçeri mutfaklarında kullanılan etleri taşıyan hayvanların ön ve arkalarında yürüyen yeniçeri.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır