Tüm Eş anlamlılar: YIĞITLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

yiğitlik isim - Nedir?

  1. Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
    • "(Türk yiğitliği destanları, kendilerine layık olacağı kadar yazılabilmiş değildir.)" (A. Ş. Hisar)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır