Tüm Eş anlamlılar: KAHRAMANLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kahramanlık

kahramanlık isim - Nedir?

  1. Kahraman olma durumu.
  2. Kahramanca davranış, yiğitlik
    • "(Artık kahramanlığa, kana, heyecana, cesarete, hatta fazilete lüzum yok.)" (Ö. Seyfettin)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır