Tüm Eş anlamlılar: ERKEKLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı erkeklik

erkeklik isim - Nedir?

  1. Erkek olma durumu.
  2. Erkekçe davranış, yiğitlik, mertlik
    • "(Ondan usanmak, onunla didişmemek erkekliğin şanından mıydı?)" (S. F. Abasıyanık)
  3. Bir erkeğin fizyolojik görevini yerine getirme gücü
    • "(Yaşlı imiş ... çoktan erkekliği kesilmiş.)" (K. Tahir)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır