Tüm Eş anlamlılar: SALDIRIŞ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı saldırış

saldırış isim - Nedir?

  1. Saldırma işi veya biçimi
    • "(Her türlü saldırış ve sataşma sahneleri gene eksik değildi.)" (F. R. Atay)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır