Tüm Eş anlamlılar: KAVRAM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kavram

kavram isim - Nedir?

  1. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
    • "(Herkesin kendine özgü bir mutluluk kavramı vardır.)" (H. Taner)
  2. [felsefe] Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, nosyon.
  3. [halk ağzında] Karın zarı, periton.
  4. [halk ağzında] Tutam, avuç dolusu.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır