Tüm Eş anlamlılar: IÇERIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı içerik

içerik isim - Nedir?

  1. Bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva.
  2. Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü.
  3. Bir kelimenin veya kavramın anlamı.
  4. [psikoloji] Herhangi bir ruhsal süreç veya düşünsel işlevi oluşturan ögelerin bütünü.
  5. [sıfat, mantık] Bir cümle veya yargıda açıkça söylenmemekle birlikte var olduğu anlaşılabilen, zımni.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır