Tüm Eş anlamlılar:

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı

isim - Nedir?

 1. Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı
  • "(Deniz gecenin içinde, gece denizin içindedir.)" (Ç. Altan)
 2. Oyuk şeylerin boşluğu.
 3. Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta.
 4. Toplu bir durumda bulunan kimse
  • "(Ama hepiniz, hepiniz / Hepiniz geçim derdinde / Bir ben miyim keyif ehli içinizde?)" (O. V. Kanık)
 5. Nesnelerin arasında bulunan kimse veya nesne.
 6. Ten ile dış giysiler arası
  • "(Boynumda kalın yün atkı, içimde çift kat fanila, gene de titriyorum.)" (E. Bener)
 7. Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm.
 8. Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım.
 9. Mide, bağırsak, karın.
 10. Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri
  • "(İçimizdeki sevinçleri, kederleri paylaşacak insan nerde?)" (S. F. Abasıyanık)
 11. Bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan.
 12. Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım.
 13. [sıfat] Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan
  • "(İç kapının perdesi yanlara doğru açıldı.)" (P. Safa)
 14. [sıfat] İnsanın manevi varlığıyla ilgili olan.
 15. [mecaz] Muhteva.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır