Tüm Eş anlamlılar: DÂHIL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dahil

dahil isim - Nedir?

  1. İç, içeri
    • "(Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar...)" (Atatürk)
  2. [zarf] İçinde, ... ile birlikte
    • "(Bütün bu insanlar, amcası dâhil tiyatroda perdenin açılmasını bekler gibidir.)" (T. Buğra)
  3. [zarf] Bir işe karışmış olma, karışma.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır