Tüm Eş anlamlılar: DAHILI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dâhili

dâhili sıfat - Nedir?

  1. İçle ilgili
    • "(Darülbedayi kısmını ve bu kısmın dâhilî şekil ve manzarasını anlatmalıyım.)" (H. F. Ozansoy)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır