Tüm Eş anlamlılar: DIL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dil

dil isim - Nedir?

 1. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı
  • "(Ağzımı dolduran kocaman dil, kelimelere yer bırakmıyor ki...)" (Y. Z. Ortaç)
 2. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban
  • "(Dilinden Anadolulu olduğu ancak belli oluyordu.)" (S. F. Abasıyanık)
 3. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi
  • "(Halk dilinin günebakan ismini verdiği bu çiçek, güneşe âşıktır.)" (H. S. Tanrıöver)
 4. Belli durumlara, mesleklere, konulara özgü dil.
 5. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri.
 6. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili
  • "(Birkaç dilim ekmek, ince bir iki dilim peynir veya dil, bazen de haşlanmış bir sebze yemeği.)" (S. F. Abasıyanık)
 7. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası.
 8. [mecaz] Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı.
 9. [coğrafya] Kıstak.
 10. [denizcilik] Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek.
 11. [müzik] Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak.
 12. [tarih] Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak.
 13. [halk ağzında] Anahtar.
 14. [halk ağzında] Gönül, yürek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır