Tüm Eş anlamlılar: MILLET

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı millet

millet isim - Nedir?

  1. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
    • "(Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir.)" (Atatürk)
  2. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes
    • "(Millet tütün paralarını alınca borcunu öder.)" (N. Cumalı)
  3. [halk ağzında] Benzer özellikleri olan topluluk
    • "(Şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yok.)" (A. Mithat)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır