Tüm Eş anlamlılar: DUYGU

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

duygu isim - Nedir?

 1. Duyularla algılama, his.
 2. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim
  • "(Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa, duygu payı da ondan az değildir.)" (B. Felek)
 3. Önsezi
  • "(Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır.)" (A. Gündüz)
 4. Ahlaki, estetik vb. şeyleri değerlendirme, onlara bağlanma yeteneği.
 5. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik
  • "(Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı.)" (P. Safa)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır