Tüm Eş anlamlılar: KITLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kıtlık

kıtlık isim - Nedir?

  1. Kıt olma durumu, ihtiyaca yetmeyecek kadar azlık, az ve zor bulunma
    • "(Toprak darlığı, ham madde kıtlığı ve nüfus artışı...)" (F. R. Atay)
  2. Kuraklık, savaş vb. sebeplerle ürünün yetişmemesi ve bundan doğan açlık
    • "(Memleketi kavuran kıtlık buranın semtine uğramamıştır.)" (H. R. Gürpınar)
  3. Yiyecek maddelerinde görülen darlık.
  4. [mecaz] Duygu, söz vb.nde azlık.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır