Tüm Eş anlamlılar: RUH

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı ruh

ruh isim - Nedir?

 1. Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin.
 2. En önemli nokta, öz
  • "(Lakin oyunun ruhunu anlamak mümkün değil.)" (M. Ş. Esendal)
 3. Esans
  • "(Bazısı ruh koklatır, bazısı alnına sirke sürer, bazısı kollarını, bileklerini ovuşturur.)" (H. R. Gürpınar)
 4. Hayalet, görünmeyecek kadar zayıf kimse
  • "(Doktor Hikmet, zayıflaya zayıflaya, âdeta bir ruh hâlini almıştı.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
 5. [mecaz] Canlılık, duygu
  • "(Nesri gibi güzel bir ruhu olan Falih Rıfkı Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telakki etmiş ve kutsi bir vazife gibi ifa ediyor.)" (Y. K. Beyatlı)
 6. [felsefe] Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır