Tüm Eş anlamlılar: ITMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı itmek

itmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir şeyi güç uygulayarak ileri götürmek
    • "(Erzak yüklü arabayı arkadan iten iki uşak, sırtı tırmandılar.)" (H. E. Adıvar)
  2. Kapı, pencere vb.ni güç uygulayarak açmak veya kapamak
    • "(Yavaşça kapıyı itti, elinde yoğurt bakracıyla girdi.)" (H. E. Adıvar)
  3. Bulunduğu yerden aşağı düşürmek.
  4. Sürüklemek, sevk etmek.
  5. [fizik] Bir cisim, belli bir yakınlıktaki başka bir cismi kendisinden uzaklaşmaya zorlamak, çekmek karşıtı.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır