Tüm Eş anlamlılar: MESLEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı meslek

meslek isim - Nedir?

  1. Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
    • "(Mesleği ile ilgili olanlar bir yana bırakılırsa çok az kitabı vardı.)" (T. Buğra)
  2. Uğraş.
  3. [felsefe] Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği.
  4. [felsefe] Bir fikir çevresinde toplanmış çeşitli bilgiler, dizge, sistem.
  5. [eskimiş] Çığır, okul, ekol.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır