Tüm Eş anlamlılar: DEĞIŞIKLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı değişiklik

değişiklik isim - Nedir?

  1. Değişik olma durumu.
  2. Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum.
  3. Amaca uygun biçime getirmek için yapılan değiştirme, tadil.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır