Tüm Eş anlamlılar: DIŞ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dış

dış isim - Nedir?

  1. Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri.
  2. Çark, testere, tarak vb. çentikli şeylerdeki çıkıntıların her biri
    • "(Çarkın dişleri tebessüm eder gibi tatlı bir ses çıkardı.)" (S. F. Abasıyanık)
  3. Sarımsak dilimi ve karanfil vb. dişe benzetilen şeylerde tane.
  4. Bazı dantel ve işlemelerin kenarlarındaki yuvarlak sivri bölüm.
  5. [zooloji] Omurgalı hayvanların çenelerinde veya ilkel yapılı omurgalıların gırtlak ve ağızlarında bulunan kemiksi sert parçalar.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır