Tüm Eş anlamlılar: TARTIŞMA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tartışma

tartışma isim - Nedir?

  1. Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
    • "(Karşısındakilerin tartışmaları çabuk bıraktıklarına da dikkat etmedi.)" (T. Buğra)
  2. Ağız kavgası, münakaşa
    • "(Belki de komşulardan çekindiğinden tartışmayı kesmek gereğini duyuyor.)" (H. Taner)
  3. [edebiyat] Bir sorun üzerine sözle veya yazılı olarak karşılıklı, bazen de sertçe savunma
    • "(Bir yazarın eserini anlamak için onun kişiliği üzerine bilgi edinmek gerekir mi sorunu öteden beri edebiyatçılar arasında geniş tartışmalara yol açmıştır.)" (A. Ş. Hisar)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır