Tüm Eş anlamlılar: KONU

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı konu

konu isim - Nedir?

  1. Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
    • "(Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım.)" (Y. Z. Ortaç)
  2. Üzerinde konuşulan şey, bahis
    • "(Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım.)" (B. Felek)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır