Tüm Eş anlamlılar: DELIL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı delil

delil isim - Nedir?

  1. İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare
    • "(Milletlerin hürriyet için yaptıkları fedakârlıklardan canlı deliller gösteriyordu.)" (P. Safa)
  2. [hukuk, mantık] Kanıt
    • "(Elde hiçbir delil olmadığı için serbest bırakıldı.)" (S. F. Abasıyanık)
  3. [eskimiş] Kılavuz, rehber.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır