Tüm Eş anlamlılar: ÖNCÜ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı öncü

öncü isim - Nedir?

  1. Önde gidip haber ulaştıran kimse.
  2. Bir sanat ve düşünce akımını, çağına göre yeni bir görüşü başlatan kimse veya eser, müjdeci, avangart.
  3. Önden gelen, önde olan, artçı karşıtı.
  4. [askerlik] Yürüyüşte kolun ilerisinden giden kıta, pişdar, artçı karşıtı.
  5. [halk ağzında] Önder, kılavuz.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır