Tüm Eş anlamlılar: SÜTUN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sütun

sütun isim, mimarlık - Nedir?

  1. Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
    • "(Terasın mermer sütunlarından birine dayanmış, sessiz sedasız bana baktığını görüyorum.)" (R. N. Güntekin)
  2. Gazete, dergi, kitap vb. yazılı şeylerde, sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölümlerden her biri, kolon
    • "(Böyle misaller sayıp dökmek gerekse, satırlar değil, sütunlar dolar.)" (R. E. Ünaydın)
  3. Alt alta sıralanmış şeyler dizisi.
  4. [mecaz] Oldukça yükseğe çıkan ve silindire benzeyen şey.
  5. [matematik] Bir tablo veya grafikte düşey durumdaki yüzey.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır