Tüm Eş anlamlılar: KAZIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kazık

kazık isim - Nedir?

  1. Toprağa çakılmak için hazırlanmış, ucu sivri demir veya ağaç.
  2. Direk, sopa.
  3. Yapıların temelinde kullanılan, toprağa çakılan veya toprak içine giren tahta, maden veya betonarmeden silindir, prizma vb. biçimindeki uzun parça.
  4. [sıfat, mecaz] Çok zor (soru, sınav vb).
  5. [teklifsiz konuşmada] Alışverişte aldatma, aldatılma.
  6. [spor] Genellikle yağlı güreşte, güreşçinin, elini hasmının kispeti içine sokarak yaptığı oyun.
  7. [eskimiş] İnsanı üzerine oturtarak öldürdükleri, yere dik çakılmış sivri uçlu odun veya şiş.
  8. [eskimiş] Kazığa oturtarak uygulanan öldürme cezası.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır