Tüm Eş anlamlılar: POLITIKA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı politika

politika isim - Nedir?

  1. Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
    • "(Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır.)" (Anayasa)
  2. Yöntem
    • "(Bir mirasyedi politikasıyla, birikmiş altını, el sürülmedik kaynaklarını har vurup harman savurdular.)" (N. Cumalı)
  3. [mecaz] Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme
    • "(Bana karşı kullandığı tehdit ve şantaj politikası güverte halkınca malumdu.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır