Tüm Eş anlamlılar: BASMA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı basma

basma isim - Nedir?

 1. Basmak işi.
 2. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua.
 3. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun.
 4. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş
  • "(O güne kadar bir okka üzüm, bir arşın basma almamış idim.)" (M. Ş. Esendal)
 5. [jeoloji] Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı.
 6. [sıfat] Bu kumaştan yapılmış olan
  • "(Üzerine basma bir elbise ile örme bir ceket giymişti.)" (P. Safa)
 7. [sıfat] Basılmış, matbu.
 8. [halk ağzında] Gübre, tezek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır