Tüm Eş anlamlılar: IKNA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı ikna

ikna isim - Nedir?

  1. Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
    • "(Sinirleniyor, kendi kendimi ikna için daha ısrarla, daha fazla konuşuyordum.)" (S. F. Abasıyanık)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır