Tüm Eş anlamlılar: TEŞVIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

teşvik isim - Nedir?

  1. İsteklendirme, özendirme
    • "(O vakitler, bu kadarcık ümit ve teşvik, bizi heyecanlandırmaya yeterdi.)" (F. R. Atay)
  2. [mecaz] Bir kimseyi kötü bir iş yapması için kışkırtma.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır