Tüm Eş anlamlılar: DERCETMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dercetmek

dercetmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Almak, toplamak.
  2. Kaydetmek
    • "(Bir deftere birçok manzumelerimi dercetmiştim.)" (Y. K. Beyatlı)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır