Tüm Eş anlamlılar: KALEM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kalem

kalem isim - Nedir?

  1. Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
    • "(Kâğıt, kalem, mürekkep, hepsi masanın üstündedir.)" (F. R. Atay)
  2. Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer
    • "(Bütün bizim kalem böyle, geçen gün de Sıtkı Efendi o kör herifin istifasını kaybetti.)" (M. Ş. Esendal)
  3. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç.
  4. Çeşit, tür.
  5. [mecaz] Bazı deyimlerde yazı.
  6. [mecaz] Yazar.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır